Vi trenger hjelp

Denne videoen lagdes høsten 2019, i forbindelse med oppstart av Oslo Parkour Park. Vi startet på null og trengte hjelp i oppstartsfasen. Både fra ildsjeler, gode tanker, økonomi og samarbeidspartners. Vi setter utrolig stor pris på all støtte og hjelp vi har fått siste året! Tusen tusen takk! Uten alle dere, hadde ikke O.P.P. blitt noe. Takk!