TIMEPLAN

FAMILIEFRITRENING
-Barn 0-16 år og foreldre


FRITRENING
-Åpen trening for alle
Her kan du trene på akkurat det du selv vil. Ta med deg en venn eller to!


FRITRENING «Voksen»
-Alle over 16 år-
Her kan du bli kjent med mange andre som driver med Parkour og andre former for bevegelse!
Vi jobber stadig for å tilrettelegge for flere bevegelsesformer og har et mål om å skape et sted hvor man kan møtes og dele erfaringer på kryss og tvers av forskjellige disipliner.


FRITRENING «Damer»
Perfekt sted å bli kjent med damer som liker parkour og bevegelse!


Vi Hoppes!! 🤩